Română Magyar

A szervezetről

Az egyesület képviseli a romániai magyar napilappiac mintegy 90%-át!

Az Egyesület létrehozásának elsődleges célja, hogy a tagok közösen lépjenek fel a romániai magyar sajtó megmaradása és fejlesztése érdekében. Jelenleg az egyesület képviseli a romániai magyar napilappiac 90 százalékát. A kisebbségi helyzetben lévő sajtókiadványokra számtalan veszély leselkedik, mint például a kedvezőtlen gazdasági környezet, a vásárlóerő folyamatos csökkenése, a terjesztési gondok, a kiadási költségek folyamatos növekedése és nem utolsó sorban az erdélyi magyarság fogyása, elvándorlása, asszimilációja.

Alapvetően fontos a lapkiadók összefogása, hiszen a jelenlegi helyzet nagyban megnehezíti, hogy a kisebbségi sajtó megfelelő szinten és módon lássa el feladatát a piaci körülmények közötti éles versenyhelyzetben.

A romániai magyar nyelvű újságoknak jóval kisebb a reklámbevételük, mint a román nyelvű lapoknak. Anyagi és jogi támogatásra van szükség ahhoz, hogy a magyar lapok továbbra is fennmaradhassanak és működhessenek.

A Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesületének céljai között szerepel tagjai érdekeinek és jogainak képviselete és védelme; annak az intézményes keretnek a biztosítása, amelyben érdekeiket, a kölcsönös előnyöket összeegyeztethetik. Cél a tisztességes konkurencia biztosítása a lapkiadási tevékenységben, és a hozzájárulás ahhoz, hogy a romániai magyar nyelvű sajtó technológiai szintje emelkedjék. Kiadványainknak a nehéz gazdasági körülmények közepette az önfenntartáson túl fejlesztésre, az élesedő piaci versenyben lépéstartásra, hatékonyabb működőképességre van szüksége. Ez annál is inkább alapvető fontosságú, mert a romániai magyarság közösségi azonosságtudatának ápolásában betöltött szerepünk kétségtelen.

Az egyesület ugyanakkor céljaként jelöli meg a polgári értékek, a demokrácia és a jogállamiság meghonosítását és terjesztését, a tudás és az információ alapján.

A megjelölt célkitűzések megvalósítása érdekében az egyesület képviseli tagjai érdekeit a lapkiadással kapcsolatos tevékenységi területeken (szállítás, terjesztés, szolgáltatások, hirdetés stb.), szerződéseket dolgoz ki a Romániai Lapkiadók Egyesületével és más hazai, illetve nemzetközi szervezetekkel, felkérés esetén támogatást fog nyújtani olyan törvényhozási javaslatok kidolgozásához, amelyek a lapkiadási tevékenységgel kapcsolatosak.

Az egyesület elősegíti az együttműködést saját tagjai között jogi, gazdasági és kiadói kérdésekben, értekezleteket és szimpóziumokat fog szervezni. Ugyanakkor biztosítja a keretet ahhoz, hogy tagjainak alkalmazottai bővíthessék menedzseri, jogi, gazdasági jellegű ismereteiket.

Az egyesület nyitott minden romániai magyar lapkiadó előtt, amely elfogadja az alapszabályzatot.Együttműködünk mindenkivel, akivel céljaink közösek, partneri kapcsolatra törekszünk velük. Hajlandóak vagyunk részt venni minden olyan testületben, amelyek az említett célokat a magukénak vallják. Igényt tartunk arra, hogy a társult lapkiadók érdekeit érintő bármely kérdésben véleményünket figyelembe vegyék.

Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a romániai magyarság érdekeit képviseli, illetve az anyanyelvű sajtó fejlesztésére irányul. Amennyiben a romániai magyar sajtó támogatására bármilyen romániai, magyarországi vagy más országbeli szándék létezik, felajánljuk szakmai tapasztalatunkat és segítségünket a támogatás méltányos, minél hatékonyabb felhasználására.

A Romániai Magyar Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete 2003-ban alakult meg, alapító tagjai az aradi Concord Media Rt. (a Nyugati Jelen napilap kiadója), a marosvásárhelyi Impress Kft. (Népújság), a nagyváradi Inform Media Kft. (Bihari Napló), a sepsiszentgyörgyi HPress Kft. (Háromszék), a kolozsvári Szabadság Kft. (Szabadság) és a szatmárnémeti Zotmar Press Kft. (Szatmári Friss Újság) voltak.

Azóta a Nyugati Jelen kiadója az Occident Media Kft. lett, a Szatmári Friss újságot pedig átvette az Inform Media Kft.

Tagjaink

H-Press Kft. – Háromszék
http://www.3szek.ro

Hargita Népe Kft. – Hargita Népe
http://www.hhrf.org/hargitanepe

Impress Kft. – Népújság
http://www.e-nepujsag.ro

Inform Media Kft. – Bihari Napló
http://digital.biharinaplo.ro

Inform Media Kft. – Szatmári Friss Újság
http://digital.frissujsag.ro

Occident Media Kft. – Nyugati Jelen
http://www.nyugatijelen.com

Szabadság Kft. – Szabadság
http://www.szabadsag.ro

Elérhetőségeink

Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete

Levélcím: 400009 Cluj Napoca, str. Napoca, nr. 16., jud. Cluj, România (Editura Szabadság)

Tel.: +40-264/596408, +40-264/596621

Fax: +40-264/596408, +40-264/597206

Web: http://www.lapkiadok.ro

E-mail: lapkiadok@gmail.com

Weblap.ro - Professzionális weblapkészítés HHRF - Magyar Emberi Jogok Alapítvány Romániai Magyar Linktár - erdélyi, romániai honlapok Transindex - Erdélyi netkatalógus